Indonesië

Ligging:


Godsdienst in Indonesië

Indonesiërs zijn verplicht 1 van de 5 door de Indonesische Overheid herkende godsdiensten te kiezen.
Godsdienst is daar dus eigenlijk een verplichting en dat is heel erg ingeburgerd.

Let dus op ! Indonesiërs zijn van nature heel curieus. Al vlug willen ze soms weten welke godsdienst jij hebt. Zeg dan asjeblief nooit dat je geen enkele godsdienst aanhangt. Zeg dus nooit dat je ongelovig bent.
Indonesiërs hebben veel respect voor andere godsdiensten, vooral Balinezen. Maar als je zegt ongelovig te zijn kan dat respect al snel afnemen. Men komt eigenlijk niet zo graag in aanraking met ongelovigen of atheïsten. Bent u door uw ouders gedoopt als katholiek of protestant, kom daar dan ook zonder schroom voor uit. Het is maar een tip hé!